Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011

Ξεχαρβαλώνοντας την εκπαίδευση και την παιδεία

Στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας το μόνο φρούτο που δεν φύεται είναι η αξιολόγηση. Αυτοαξιολόγηση, αυστηρή, ελαστική, για το θεαθήναι ή για την ουσία, αξιολόγηση πάντως δεν υπάρχει. Παρουσιάζω αποτελέσματα αυτής της απουσίας και όχι μόνο.
Στο μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Υδατούπολης η Γ΄ Λυκείου διδάσκεται 2 ώρες το χρόνο (ναι, το χρόνο) Νεοελληνική Γραμματεία, δύο ώρες Κοινωνιολογία, δύο ώρες Επιτάφιο, γενικώς δύο ώρες το χρόνο τα μαθήματα γενικής παιδείας. Τις ώρες που ...κερδίζουν τις αφιερώνουν στην αποστήθιση κατεβατών για τη Γλώσσα, στην οποία αφιερώνουν 4-5 ώρες, στα Αρχαία, στα Μαθηματικά κοκ.
Κι όταν ο διδάσκων της Γλώσσας βρίσκει πως ο μαθητής δεν χρησιμοποίησε το σημείο 4γ2 του φυλλαδίου με τις έτοιμες απαντήσεις, σημειώνει: "Λείπει το 4γ2 στο α΄ ερώτημα".

Κι αν στην Υδατούπολη συμβαίνουν αυτά τα νόμιμα, το ίδιο συμβαίνει και σε σχολείο του Κεράτιου Κόλπου, στο οποίο ο διδάσκων επίσης διδάσκει Γλώσσα αντί Επιταφίου και Νεοελληνικής Γραμματείας και διορθώνοντας τα μαθητικά δοκίμια στη Γλώσσα ακουμπά το στιλό του μία φορά σε κάθε τετράδιο, για να βάλει ένα βαθμό.
Δεν διορθώνει τίποτε, δεν δικαιολογεί το βαθμό, δεν επισημαίνει τα λάθη ή τις αδυναμίες των μαθητών.
-Δεν είμαι υποχρεωμένος, λέει, ούτε να διορθώνω λάθη ούτε να δικαιολογώ το βαθμό που βάζω.

Να τους χαίρεστε!!